Zoals in de wet ook staat: Koop is Koop. Annuleren kan alleen in de volgende twee gevallen:

  • Als de 'Wet op de Colportage' van kracht is. Wanneer u iets aan de deur, via internet of via de televisie koopt, heeft u acht dagen bedenktijd. Tijdens deze acht dagen kunt u uw aankoop annuleren.
  • Als de 'Wet Bescherming Consumenten bij de op Afstand Gesloten Overeenkomsten' van kracht is. Wanneer aan de totstandkoming van uw koop geen persoonlijk contact aan te pas kwam - bijvoorbeeld bij een koop via het internet (bij een Nederlandse winkel) - heeft u nog zeven dagen bedenktijd.

Annuleren van orders in andere gevallen kan alleen met medewerking van de winkelier. Hij of zij kan dan wel kosten bij u in rekening brengen.

Een bruidsmodewinkel mag u annulering weigeren en mag u aan de koop houden. Hij of zij mag afname van het gekochte artikel van u verlangen. Slechts in het geval van het overlijden van één van de aanstaande echtelieden mag de bruidsmodewinkel de annulering niet weigeren.