Bij elke overeenkomst, met uitzondering van maatwerk, geldt de algemene betalingsconditie:

  • maximale aanbetaling is 50% van de koopsom; en verder:
  • als het niet op maat hoeft te worden geleverd: restant bij afhalen van de jurk/kleding, of
  • indien wel op maat moet worden geleverd: bij de eerste pas het restant tot maximaal 90% van de koopsom. De eigendom gaat over op de koper na ontvangt van een aanbetaling van meer dan 50% van de koopsom. Het resterende percentage wordt bij het afhalen betaald.

Bij een overeenkomst voor uitsluitend maatwerk geldt al algemene betalingsconditie:

  • wanneer je de opdracht geeft: een aanbetaling van maximaal 25% van de overeengekomen som.
  • na de aanvoer van de materialen tot maximaal 50% van de totale koopsom De eigendom van het product gaat over op de koper na ontvangst van een aanbetaling van meer dan 25% van de koopsom.
  • bij de eerst pas tot maximaal 75% en bij afhalen van de jurk/kleding het resterende percentage.