Wanneer er sprake is van een faillissement, wordt door de rechter een curator aangewezen. U dient u dan als gedupeerde bij de curator te melden. Pas als de curator van mening is dat hij u niet verder kan helpen kunt u zich tot de SG CBW wenden. 

Bij SG CBW kunt u dan een beroep doen op onze aanbetalingsgarantieregeling. Vóórdat wij uw beroep in behandeling kunnen nemen hebben we de volgende stukken van u nodig:

  • Brief van de curator (waarin staat dat er niet tot uitlevering van de spullen en niet tot restitutie van de aanbetaling wordt overgegaan)
  • Koopovereenkomst
  • Bewijs van aanbetaling (bankafschrift)

Deze kunt u uploaden via deze link.


Voor de precieze voorwaarden verwijzen we u naar artikel 16 in de algemene voorwaarden voor bruidsmode. Klik ook hier voor meer informatie.
Zie voor een uitgebreide instructie het stappenplan
 

Was uw aankoop bij een niet-CBW-erkende winkel? Dan adviseren we u contact op te nemen met een rechtsbijstandverzekeraar, een bureau voor rechtshulp of een jurist.

Wanneer de curator je schriftelijk heeft laten weten dat de gesloten koopovereenkomst niet nagekomen kan worden (en u dus geen geld terug krijgt), kunt u zich als gedupeerde klant melden bij de SG CBW. Als u in aanmerking komt voor de aanbetalingsgarantieregeling, kunt u bij een andere CBW-erkende onderneming een vervangende koop sluiten. Bij deze koop wordt de aanbetaling bij de failliete winkel als korting verrekend. Hoe dit precies werkt kunt u nalezen bij onderstaande vraag ‘Hoe wordt mijn aanbetaling verrekend als ik in aanmerking kom voor de aanbetalingsgarantieregeling?’


Let op! U komt niet in aanmerking voor de aanbetalingsgarantieregeling als u al een vervangende koop hebt gesloten.

De ondernemer waar u de vervangende koop doet, keert u geen geld uit, maar biedt u een korting aan. Er is helaas geen fonds waar de ondernemer een beroep op kan doen, hij neemt dus genoegen met een lagere verkoopprijs. Er is dus geen prijsgarantie.

Zie voor de exacte regeling en werkwijze artikel 16 van de CBW-erkend-voorwaarden voor woonwinkels. Download hier de algemene voorwaarden.

Hoe de aanbetaling wordt verrekend hangt af van de situatie:

Het bedrag van de vervangende koop is gelijk aan of hoger dan de oorspronkelijke koopsom. In dit geval trekt de ondernemer het aanbetaalde bedrag tot een maximum van 50% van de rekening af;
het bedrag van de vervangende koop is lager dan de oorspronkelijke aankoop. In dit geval trekt de ondernemer het gebruikelijke aanbetalingspercentage van 50% van de nieuwe aankoopsom af.

Voorbeeld: U heeft een bruidsjurk gekocht van € 1.000,- en u heeft daarbij € 500,- aanbetaald. U kiest bij een andere CBW-erkende winkel een bruidsjurk uit van € 1.500,-. , dan krijgt u een aftrek van € 500,-. Wanneer u een jurk van € 800,- zou kopen, dan ontvangt u 50% van de nieuwe koopsom, dus €400,- aftrek.

De ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit is niet verplicht om de prijs aan te houden die U bij het failliete bedrijf had afgesproken. Er is dus geen prijsgarantie. Hij mag zijn eigen normale prijs aanhouden. Omdat de ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit de aanbetaling zelf verrekent en dus van zijn marge aftrekt, kan het extra aftrekken van nog meer korting niet meer. Hij helpt u immers al zonder eraan te verdienen, het is niet de bedoeling dat hij erop toelegt. Om dezelfde reden mag de ondernemer ook bepaalde aanbiedingen of acties uitsluiten van verrekening van aanbetaling.