De actievoorwaarden voor de €250,- terugwin campagne (1 oktober tot en met 30 november 2016)

Je kunt meedoen als je een aankoop hebt gedaan van minimaal 300 euro bij een CBW erkende winkel in de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2016.

 1. De deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn en een koop te hebben gesloten als particulier.
 2. Meedoen aan de actie kan alleen als het product gekocht is bij een winkel die deelnemer is
 3. aan CBW-Erkend. CBW-erkende winkels zijn te vinden op: www.cbw-erkend.nl. Deze site is
 4. bepalend of een winkel CBW-erkend is.
 5. Het minimale aankoopbedrag is € 300,-.
 6. De order moet gesloten zijn in de actieperiode (van 1 oktober t/m 30 november 2016) en moet
 7. volledig zijn betaald tenzij er nog niet geleverd is. CBW-Erkend controleert bij de betreffende winkel of aankoop (en eventueel betaling) heeft plaatsgevonden. Is er wel geleverd maar nog niet volledig betaald, dan zal CBW-erkend het gewonnen bedrag aan de winkel overmaken ter voldoening van de factuur en een eventueel restant aan de deelnemer uitbetalen. Er zijn 10 winnaars onder wie de prijzen van de actie verdeeld worden. De prijswinnaars worden uit de deelnemers getrokken door INretail, de brancheorganisatie waar de CBW-erkende winkels bij zijn aangesloten.
 8. De consument kan online deelnemen via het speciale online deelnameformulier van de actie, bereikbaar via www.cbwerkend.nl. Bij registratie dienen de juiste (persoons-) gegevens door deelnemer te worden vermeld. Indien er geen juiste (persoons-) gegevens worden ingevoerd door een deelnemer is CBW-erkend niet in staat om de deelnemer te bereiken in het geval hij/zij prijswinnaar is in de actie en dus uitgesloten voor deelname aan deze actie.
 9. Binnen drie weken na het einde van de actieperiode worden de prijswinnaars bekendgemaakt op www.cbwerkend.nl.
 10. De winnaar van de prijs wordt persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld dat hij/zij de prijs gewonnen heeft.
 11. Insturen van de aankoopbon, je rekeningnummer en kopie legitimatiebewijs kan uiterlijk tot 5 december 2016. De prijs wordt overgemaakt op het door jou aangegeven rekeningnummer.
 12. De deelnemer geeft toestemming dat zijn inzending op sociale media en www.cbwerkend.nl
 13. wordt geplaatst.
 14. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte
 15. persoonsgegevens. CBW-erkend mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om de deelnemer te informeren omtrent de actie en/of de gewonnen prijs en voor publicitaire doeleinden met betrekking tot de prijsuitreiking.
 16. De deelnemer geeft toestemming aan CBW-erkend, INetail en de CBW-erkende ondernemer om naamsvermelding en evt. foto voor PR- en campagne-doeleinden te gebruiken en vermelding op de speciale actiesite/social media.
 17. De verwerking van de gegevens van deelnemer vindt plaats in overeenstemming met de privacy-wetgeving.
 18. Bij een vermoeden van fraude of andere onrechtmatige handelingen, behoudt CBW-erkend zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 19. Te allen tijde behoudt CBW-erkend zich het recht voor de actie vroegtijdig te stoppen.